ગુમરાહ : પિતા અને પુત્ર નાંં સબંધો ની લાગણી સભર વાર્તા

“વારંવાર ની ફરિયાદો છતા તમે પરેશ ને કશુ કહેતા નથી, આજે ત્રીજી વાર એના શિક્ષક નો ફોન આવ્યો છે કે પરેશ શાળા માં હાજર રહેતો …